Wednesday, February 22, 2017

FITNA E DAJJAL

✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
🌎• www.onlyrazvimp3group.in •🌎
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
              ✥FITNA E DAJJAL
           ✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵
              •[ POST  01  OF  27 ]•
           ✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮

{ 1 }   MASEEH   DAJJAL    KA   ZAHOOR

{ 2 }   DAJJAL    KAHA     HAI

{ 3 }   DAJJAL     KAUN    HAI

{ 4 }   DAJJAL     KA    HULIYA

{ 5 }   DAJJAL     KA    FITNA

{ 6 }   FITNA    E    DAJJAL    Kl    SHIDDAT

{ 7 }   FITNA     E    DAJJAL    Kl    MUDDAT

{ 8 }  DAJJAL   K   PAIROKAAR

{ 9 }   DAJJAL    K    KHILAAF     JIHAAD

{ 10 }   DAJJAL     MAKKA    MUKARRAMA   AUR MADEENA      MUNAWWARA    MAI    DAKHIL     NHI    HO   SAKE    GA

{ 11 }   AHLE    EMAAN    KO   ALLAH     TA'ALA    FITNA     E    DAJJAL    SE    MEHFOOZ     RAKKHEYGA

{ 12 }  FITNA    E    DAJJAL     SE      PANAH     TALAB    KARNE     Kl    DUAYE..

           ✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵
              •[ POST  02  OF  27 ]•
           ✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮

🌷Bismillahirrahmanirraheem🌷

🌷ALLAH  ﷻ KE NAAM SE SHURU JO BADAA MEHER'BAAN NIHAYAT RAHEM WALA HAIN🌷

📛 [MASEEH DAJJAL KA ZAHOOR]

♻  Maseeh:     Arabi       zubaan        mai        maseeh       k       mukhtalif       maana      hai      jinme       se       baaz      ye     hai:

♻      kisi        cheez     ko      poojne        wala,       kisi       cheez         par        haath       pherne       wala,       kisi       bimari      k     liye       aafiyat       ki       dua        karne       wala,       aur        bahut       zayada      sach        bolne        wala,       bahut       jayada      safar        karne         wala,       Hazrat       Isa        Alaihis       Salaam       k       liye        maseeh       lafz       inhi        maanoo       mai      istemaal      hota      hai.

♻      Maseeh        k       dusre        maana       ye      hai        aankh        se       kana,        bahut       zayada       jhoot       bolne      wala,      bahut       jayada       safar       karne        wala       dajjal        ko       maseeh       inhi       dusre        maana        mai       kaha       gaya      hai,

♻     Yaad       rahe       k      dajjal       mubalaga      ka      segaa       hai       jiska       matlab       hai       bahut      jayada      jhoot      bolne        wala       ya       bahut       zayada        fareeb      dene      wala.

📛[QAYAMAT   SE    QABL     DAJJAL   ZAHIR   HOGA]

📛[DAJJAL   K   KHUROOJ    KI   IBTIDA   IRAAN    K    SHEHAR    KHARASAAN    SE   HOGI]

♻    Hazrat      Abu       Bakr      Siddeque       Razi     Allahu      Anhu       kehte      hai      Rasool      Allah    ﷺ  Sallallahu    Alaihi   
Wa Sallam      ne       aagah     farmaya:      "Dajjal       mashrik      ki       sarzameen      se        niklega        jiska      naam    kharasaan       hai     chamda       bhari      dhaloo     jese       chehre      wale       loog        uske       saath      honge".

📚(Ibne maja Kitabul Fitab Hadees no. 3291)

♻     Wazahat:      chamda      bhare       dhaloo      jese      chehre      se      muraad       goosht     se      parchapte      chehte      wale     muraad      hai..

           ✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵
              •[ POST  03  OF  27 ]•
           ✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮

📛[DAJJAL KA ZAHOOR AESE WAQT HOGA JAB LOOG US SE BILKUL GAFIL HONGE]

♻       Hazrat      sa'ab      bin       jasama       Razi     Allahu     Anhu      kehte       hai         mene       Rasool       Allah ﷺ      Sallallahu      Alaihi     Wa      Sallam    ko         farmaate        hue         suna         hai         "Dajjal        zahir    nhi         hoga        magar       us      waqt       jab       loog       use         bilkul       bhool     chuke       honge        hatta     k       a'imma      (Masajid)        mimbaro      par      uska             zikr       karna      bhi       chood       denge".

📚{ Musnad Ahmad Hadees no. 229 }

📛[ KISI BAAT PAR GAZAB NAAK HONA DAJJAL K KHUROOJ KA SABAB BANEGA ]

♻      Hazrat        Hafsa      Razi       Allahu      Anha      kehti      hai     k      Rasool      Allah ﷺ       Sallallahu      Alaihi      Wa     Sallam    ne       farmaya:         "Dajjal     ka      loogo      k      saamne      nikane       ka       pehla      sabab       uska        gussa     hoga      jo     use      gazab     naak      bana      dega".

📚{Sahih Muslim Kitabul Fitan}

           ✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵
              •[ POST  04  OF  27 ]•
           ✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮

🚫( DAJJAL KAHA HAI? )

📛 DAJJAL     BAHAR       HIND    K     KISI     NA      MALOOM     JAZEEREY          PAR ZANJEERO      SE     JAKDA     HUA    HAI

♻      Hazrat       Fatima      binte        kais        Razi      Allahu       Anha      se       riwayat       hai        k       ek raat      Rasool     Allah ﷺ      Sallallahu      Alaihi      Wa    Sallam       isha        ki      namaz       k       liye       k      liye      dair        se      tashreef       laye      aur       farmaya:  

♻       Mujhe       tameem       daari       (ek      isayi       aalim      jo       baad      mai       musalman     ho    gaye)       ki      un      baato      ne       rook        liya      tha..

♻       jo       wo       mujhse      keh      raha        tha       tameem       ne      ek      aadmi     k      hawale       se       mujhe       bataya        k       wo        aadmi       samundar       k       kisi        jazeere      par       (kashti        k       samundari        toofaan        mai        phans      jane       ki      waja      se)       pahunch      gaya        jahan       use        ek      aurat       mili      jo       apne       baalo      ko      khinch        rahi       thi,      is      aadmi       ne       aurat       se      pucha:       turn       kaun     ho?

♻      Aurat      ne       jawab       diya       mai       (dajjal     ki)      jaamoos      hu       tu      zara      is       mehal       ki       taraf      aa,      mai     us     Mehal     me       Chala     Gaya...

           ✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵
              •[ POST  05  OF  27 ]•
           ✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮

♻     wahan      mene       ek      aadmi       dekha      jo      baalo      ko       khinch      raha      tha       wo      zanjeero     mai       jakda      hua       tha      aur       zameen       wa      aasman       k      darmiyaan       uchal        kood       kar     raha       tha       mene       pucha:      turn       kaun        ho?

♻      Us       aadmi       ne      jawab       diya       mai       dajjal      hu,       phir       dajjal      ne       pucha        kya       ummiyo        k       nabi        zahir       ho       gaye?         us       aadmi       ne       jawab        diya     nan,        dajjal       ne       pucha       loogo       ne      uski       ita'at        ki        ya       nafarmaani?       us        aadmi        ne       kaha      ita'at,     dajjal         ne        kaha       ye       unke       liye        accha        hai.

📚[ Abu Dawood Kitabul Fitan Hadees no. 3636 ]

♻      Hazrat      Fatima       binte       kais       Razi      Allahu      Anha       kehti      hai       Rasool    Allah ﷺ     Sallallahu      Alaihi
Wa Sallam      ne      farmaya:       "Aagah      raho,         dajjal       shaam      ya       yaman      k     samundar        mai      
mojood        hai       (phir      farmaya)       nahi       balke      wo      mashrik        ki       taraf      hai       wo        mashrik       ki taraf       hai       wo       mashrik        ki        taraf        hai      phir      aap ﷺ        Sallallahu        Alaihi      Wa    Sallam      ne      apne        haath       mubarak       se       mashrik         ki         taraf       ishara       kiya".

📚[ Muslim Kitabul Malahim ]

♻      Wazahat:      Rasool      Allah ﷺ      Sallallahu      Alaihi     Wa     Sallam      ne      pehle     shaam        ya      yaman      k      samundar        ka        zikr     farmaya       phir       uski       tardeed      farma       kar      takeed        k       sath       mashrik      k       Kisi      samundar      ka      zikr     farmaya     

♻     Shaari'heen      E    hadees       ne        iski      wazahat       mai       ye       likha      hai      k       Aap ﷺ     Sallallahu      Alaihi      Wa      Sallam    ka       pehli       baat      ki        tardeed        farma      kar       dusri        baat     ki       teen       martaba         taakeed      farmana       wahi        E      ilahi         ki       bina       par      tha..

           ✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵
              •[ POST  06  OF  27 ]•
           ✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮

📛{DAJJAL KAUN HAI?}

⛔  MADINE     K      YAHOODI      GHAARANE       MAI      PAIDA       HONE      WALA      "SAAF"     DAJJAL    HAI     JO      PEHLE      ISLAAM       LAYA      LEKIN     BAAD      MAI       MURTAD     HO    GAYA.

〽SAAF    KI   KANEET    IBNE    SIYAAD      YA     IBNE SAA'ID    HAI

♻     Hazrat     Abu      Saeed      Khudri     Razi     Allahu      Anhu      kehte      hai       ibne      saa'id     ne      mujhse         kuch     baate     ki    jinki     wajah      se     mujhe      (use     bura      kehne      mai)     sharam       mehsoos      hui..   

♻kehne    laga      mene       apne      baare       mai      loogo       se       maazrat      ki     (k     mai      dajjal      nahi)      lekin        ae     ashaab     E      Rasool     Sallallahu       Alaihi      Wa      Sallam!       maloom      nhi      tumhe       mere       baare     mai      kya      (gumaan)       ho      gaya       hai,     Kya      Rasool    Allah       Sallallahu      Alaihi      Wa      Sallam      ne    nahi      farmaya:

♻     ke      dajjal    yahoodi      hoga     aur       mai     to      musalmaan      hu,     Rasool     Allah     Sallallahu    Alaihi    Wa     Sallam       ne    farmaya:      dajjal      ki      aulaad      nhi        hogi      aur        meri       aulaad      hai,     Aap     Sallallahu      Alaihi      Wa      Sallam      ne     farmaya:       Allah      ta'ala       ne       dajjal        ka      makka       mai       dakhil     hona         haraam       kiya      hai       aur       mene      to      hajj       kiya       hai       wo      aesi      baate      karta       raha      kareeb      tha       k     mai        uski       baato      par         yaqeen      kar       leta       lekin       saath      hi      usne      kaha:

♻      Allah      mai      acchi     tarha      jaanta    hu       dajjal      is      waqt       kaha      hai      us       k      maa       baap      ko       pehchanta       hu      loogo      ne     ibne     saa'id      se      pucha       tujhe       pasand       hai      k      tu        hi      dajjal      ho?       kehne       laga      agar       mujhe        banaya       jaye     to       mai napasand       nhi      karunga..

📚[Sahih Muslim Kitabul Fitan]

           ✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵
              •[ POST  07  OF  27 ]•
           ✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮

♻      Hazrat       Abdullah     bin      mas'ood       Razi       Allahu      Anhu       kehte      hai       hum      Rasool     Allah    Sallallahu      Alaihi     Wa      Sallam       k       saath      they       hamara      guzar       baccho       se      hua       jinme     ibne     siyaad       bhi       tha,       tamaam      bacche       bhaag       gaye      lekin       ibne       siyaad      baitha      raha      Rasool       Allah      Sallallahu      Alaihi      Wa     Sallam      ko      ye     baat      buri      lagi     Aap      Sallallahu      Alaihi      Wa   
Sallam      ne farmaya: 

♻      "Tere     haath      gubbar         aalood       ho      kya       tu        gawahi      deta      hai       k      mai        Allah       ta'ala       ka     Rasool      hu?"     wo      bola        "Nahi"     "phir     ibne       siyad       kehne      laga     kya     tu     (yaani     Rasool      Allah     Sallallahu    Alaihi     Wa     Sallam)     gawahi      deta      hai     k    mai      Allah     ka     Rasool    hu?",       Hazrat      Umar     Razi       Allahu      Anhu      (jo     Aap      Sallallahu      Alaihi      Wa      Sallam     k        saath     they)      ne     kaha:

♻      Ya      Rasool     Allah        Sallallahu      Alaiahi      Wa      Sallam      mujhe      ijazat      de      mai        ise       qatal     kardo,      Rasool      Allah    Sallallahu       Alaihi      Wa    Sallam     ne      farmaya:       "Agar      ye     wahi       hai      jiska       tujhe      shak      hai    (yaani     dajjal)      to      phir     tu      ise      qatal    nahi     kar      sakta"     (aur   agar       koi      aur      hai     to     ise     qatal      karne     ka       faida     nahi).

📚[Sahih Muslim Kitabul Fitan]

♻      Ahle      ilm       ki     tehqeeq      k      mutabik       ibne       siyaad      hi     wo     dajjal       hai      jise      Allah     ta'ala      k      huqm     par     farishto      ne      kisi      jazeere       mai      band      kar        rakha      hai      aur      qayamat        k      kareeb     wo     zahir      hoga       agarche        wo      madina     mai        paida        hua      aur       makka       madina     mai        hajj      kiya     lekin     jab     wo      fitna       paida     karne      k     liye     zahir      hoga       to        makka       mai      dakhil       ho      sakega      na      madina      mai        jesa      k       Rasool     Allah       Sallallahu      Alaihi     Wa       Sallam       ne     pesheeen      gooyi      farmayi..

           ✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵
              •[ POST  08  OF  27 ]•
           ✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮

         📛{DAJJAL KA HULIYA}📛

⛔     DAJJAL      Kl        EK       AANKH      KAANI     AUR     USKE       SAR      K      BAAL      GHUNGRAALE       HONGE,     RANG     SURKH      AUR     JISM       BHARI      HOGA..

     Hazrat       Abdullah      Bin       Umar     Razi     Allahu      Anhu     se       riwayat       hai       k    Rasool      Allah      Sallallahu       Alaihi      Wa    Sallam      ne      farmaya:

♻      Mene       khawaab       mai     dekha       k       mai       tawaaf       kar        raha      hu     achanak       mene      ek        aadmi       dekha      gandum      goo       sidhey     baalo        wala     (yaani    sunhere      sidhey      baal      wala)       uske        baalo      se      paani        tapak      raha       tha       jese       abhi       abhi       gusal       kiya       ho     mene       pucha:

      "ye        kaun       hai?"       unhone       bataya        "Isa       Bin        Maryam      Alaihis      Salaam"      phir         mene        dusri       taraf       tawajjo       ki       to       ek surkh       rang       ka       moota        aadmi     nazar      aya      jiske      sar     k     baal      ghunghreele,      aankh        kaani        thi       jis        tarah         foola      hua       angoor       ho       mene        pucha       "ye      kaun       hai?"      unhone      jawab       diya     "ye      dajjal      hai"....

📚[Bukhari Kitabul Fitan]

           ✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵
              •[ POST  09  OF  27 ]•
           ✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮

📛DAJJAL   Kl    DONO    AANKHO     K     DARMIYAAN     KAAFIR    LIKHA     HOGA📛

♻    Hazrat     Anas      Razi     Allahu     Anhu      kehte      hai       Nabi      Kareem      Sallallahu      Alaihi      Wa      Sallam        ne     farmaya:     koi      nabi     aesa       nhi       apni       ummat      ko      kaane      aur     jhoote      (dajjal)      se       na       daraya      ho       aagah      raho       wo       kana        hoga       aur       tumhara      rabb      kana        nhi       hai       aur        dajjal       ki        dono        aankho       k       darmiya     "Kafir"     likha     hoga.

📚{Bukhari Kitabul Fitan}

♻      Wazahat:       Aap     Sallallahu      Alaihi       Wa      Sallam     ne       ye      baat      bhi       irshaad     farmayi      hai     k     "Kafir"      ka     lafz      har        musalman       padh      lega       khawah      padha     likha      ho       ya     anpadh.

📚[Muslim Kitabul Fitan]

📛DAJJAL      K      SAR      PAR        BAHUT      JAYADA      BAAL      HONGE📛

♻      Hazrat      Huzaifa      Razi      Allahu       Anhu     kehte        hai       Rasool       Allah      Sallallahu      Alaihi     Wa     Sallam    ne     farmaya:     "dajjal      baayi     (left)       aankh      se      kaana       hai     uske      sar     par       bahut      zayada      baal       honge        uske     saath     jannat     aur     jahannam     hogi,       (khabardaar)      uski      jahannam       jannat      hogi       aur        jannat     jahannam       hogi".

📚(Ibne Maja Kitabul Fitan Hadees no. 3290)

📛DAJJAL   KA    FITNA📛

⛔    DAJJAL     K PAAS     JANNAT      AUR       JAHANNAM      DONO      HONGI      JO      HAQEEQAT       MAI      JAHANNAM      AUR       JANNAT      HOGI    ⛔

♻     Hazrat       Abu      Huraira        Razi       Allahu     Anhu       kehte       hai      Nabi       E     Kareem     Sallallahu        Alaihi       Wa      Sallam       ne     farmaya:     "kya      mai        tumhe     dajjal       k       baare       mai     aesi       baat      na      batau      jo       us      se       pehle      kisi        nabi      ne      apni       ummat       ko     na       batayi        ho       (wo   ye     hai   k)    dajjal      kana      hoga       aur       wo      apne       saath      jannat      aur      jahannam      jesi     cheeze       le       kar       ayega      jise      wo        jannat      kahega       dar'asal         wo       jahannam       hogi       aur     jise     wo      jahannam      kahega      wo       jannat      hogi".  

📚{Muslim  Kitabul Fitan}

           ✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵
              •[ POST  10  OF  27 ]•
           ✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮

♻    Hazrat       Huzaifa     Razi       Allahu       Anhu      Nabi        Kareem      Sallallahu     Alaihi       Wa    Sallam    se      riwayat       karte       hai       k       Aap       Sallallahu       Alaihi        Wa       Sallam     ne       dajjal      k      baare      mai        irshaad        farmaya:      "uske       saath     paani       aur        aag       hogi,        dar      haqeeqat       uski      aag      thanda       paani      hogi       aur      uska        paani       aag        hogi      (khabar    daar)     apne       aapko       halaak       na        kar      lena".

📚{Muslim  Kitabul Fitan}

📛      DAJJAL      K      PAAS PAANI        HOGA       JO      DAR       HAQEEQAT       AAG     HOGI        AUR     AAG     HOGI     JO    DAR      HAQEEQAT       SHEEREE     PAANI     HOGA.   📛

♻       Huzaifa        Razi       Allahu         Anhu        se      riwayat         hai        k      Rasool       Allah       Sallallahu       Alaihi     Wa     Sallam     ne       farmaya:      "Dajjal        jab       niklega      to       uske        paas       paani      aur        aag       honge       jise         loog       paani         samjhenge       wo      dar       haqeeqat       jalaane       wali       aag       hogi       aur       jise       loog      aag        samjhenge       dar       haqeeqat        wo       thanda        sheeree         paani      hoga     lihaza          turn       mai      se       jo      koi         wo       mauka       paye        to        use       chahiye       k      wo       aag         mai         kood        pade        kyunki       wo       metha         aur       pakeeza     paani     hoga".

📚{Muslim Kitabul Fitan}

           ✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵
              •[ POST  11  OF  27 ]•
           ✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮

📛DAJJAL   K   HUKM   SE    AASMAAN    SE    BAARISH   BARSEGI,     ZAMEEN    SE     GHAANS     AUR   ANAAJ    WAGAIRA   UGAIGA   JANWAR   PEHLE    SE    ZAYADA    DOODH    DENA   SHURU   KAR   DENGE

♻     Hazrat      Nawaas      Bin      Sa'amaan     Razi    Allahu      Anhu      kehte     hai      ek       rooz     Rasool     E    Akram     Sallallahu      Alaihi      Wa     Sallam      ne    dajjal       ka      zikr     farmaya      humne      arz      kiya       ya       Rasool      Allah       Sallallahu      Alaihi      Wa      Sallam!      zameen      mai      uska     ghoomna     tezi       se      hoga?

♻      Aap    Sallallahu      Alaihi      Wa      Sallam      ne       irshaad        farmaya:     us      baarish       ki      tarha      jise      hawa       piche      se     dhakeelti        hai      wo     ek      kaum        k       paas       ayega       aur        unhe      apne        aap       par       emaan      laane      ki      dawat      dega       wo      emaan       le        ayenge       aur        uski        baat       maan      lenge..

♻    chunanche     wo      aasmaan        ko        hukm      dega         aur       wo        barish        barsayega      zameen       ko        hukm      dega      aur      wo      nayabaat      agaahegi   (yaani      ghaas       wagaria      ugg      jayegi)       shaam      k        waqt      (loogo   k)       janwar      charagaho       se      wapas        ayenge       to      unki       koohani      pehle     se         badhi        hongi      than      kushada       honge      aur        pasliya        khoob       bhari        hongi     (yaani    pehle     se        janwar     moote     taaze        nazar     ayenge,       ye       us      kaum         k       emaan       laane       ka       waseela     hoga)

♻      phir      wo       dusri      kaum     k     paas        jayega       aur        unhe      apne      aap      par       emaan        laane     ki     dawat         dega       lekin     wo     uski     dawat        ka      inkaar        kar       denge      chunanche        dajjal        waha         se       chala      jayega       aur      un       par     kahat       sali       musallat      ho        jayegi        aur        unke       maalo       mai      se      kuch      bhi       unke      paas na      rahega..

♻      dajjal       veeraan      jagah        ki       taraf       chala        jayega      aur     zameen       ko       hukm      dega      apne      khazaane      ugal     de       to        zameen      apne       khazaane      uski      taraf        nikaal       kar       jama       kar       degi       jis     tarah      shehad     ki       makkhiya       badi       makkhiyo        k      gard     hujoom      karti      hai...

📚(Muslim Kitabul  Fitan)

           ✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵
              •[ POST  12  OF  27 ]•
           ✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮

♻     Wazahat:       Allah      ta'ala       loogo       ki       aazma'ish        k      liye       dajjal        ko        baaz     mauko       ki        kudrat      de      denge       jis       tarah      Allah       ta'ala       ne       loogo      ki      aazma'ish      k       liye       shaitan      ko      waswasa      daalne      ka      ikhtiyaar        diya       hai      lihaza       dajjal        k      un      kaamo        se       kisi      ko      galat       fehmi      nhi      honi       chahiye      k       uske       paas       wakayi       khudayi        ikhtiyaraat     honge     agar      aesa          hota       to      wo      apni       kaani      aankh      hi      durust       kar       leta     ya     dono       aankho     k      darmaiyaan      likha      hua     lafz      kaafir     hi     mita   leta.

🚨ZAHOOR    E    DAJJAL    K     BAAD     KISI     KA    EMAAN      LANA     QABIL    E     QUBOOL     NHI    HOGA🚨

♻    Hazrat     Abu     Huraira      Razi      Allahu     Anhu      kehte     hai     k     Rasool      Allah     Sallallahu     Alaihi      Wa      Sallam     ne     farmaya:      Teen      baatey       zahir      hone      k      baad     kisi       aese      shaks      ko     emaan     lana      faida      nahi      dega       jo       us     se       pehle      emaan        nhi       laya     ya      halat     e     emaan       mai       koi     naik       kaam      nhi       kiya

1. Suraj     ka     magrib     se tulu     hona
2. Dajjal       ka      zahir    hona
3. Dabbatul      arz     ka    nikalna.

📚(Muslim Kitabul Emaan)

              ⛔DAJJAL KI SHIDDAT⛔

📛    HAZRAT       AADAM    ALAIHIS     SALAAM       SE     LE       KAR      QAYAMAT      TAK     FITNA     E     DAJJAL      SE       BADA       FITNA      AUR      KOI     NHI     HOGA  📛

♻     Hazrat      Hisham     Bin     Aamir     Razi     Allahu      Anhu      kehte      hai      mene       Rasool      Allah     Sallallahu      Alaihi     Wa      Sallam       ko      farmaate      hue       suan      k:     "Aadam     se       le      kar      qayamat        tak     Allah      ki      makhlooq      mai      se     (fitna)      dajjal      se       bada        koi       (fitna)      nhi       hoga".

📚(Muslim Kitabul Fitan)

           ✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵
              •[ POST  13  OF  27 ]•
           ✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮

📛FITNA   E    DAJJAL    K   KHAUF     SE    HAZRAT     E   AYESHA     RAZI    ALLAHU    ANHA    ROONE     LAGI💠

♻    Hazrat      Ayesha      Razi      Allahu     Anha     kehti     hai     Rasool    E    Akram      Sallallahu     Alaihi     Wa     Sallam     tashreef    laye    aur     mai     roo     rahi      thi      Aap      Sallallahu      Alaihi      Wa     Sallam     ne..

♻    Wa      Sallam     dajjal      yaad     a      gaya      isi     wajah     se      roo      rahi      hu,       Aap     Sallallahu     Alaihi      Wa      Sallam     ne      irshaad      farmaya:    Agar       dajjal     meri     mojoodgi      mai       nikla     to      turn       sab      ki       taraf      se      mai      uske     liye      kaafi      hunga       lekin     agar      wo     mere      baad        nikla       to       yaad       rakhna      tumhara       rabb      kana        nahi       hai.

📚{Musnad Ahmad Hadees no. 12512, Majmua uz zawahid 7/651}

♻      Hazrat       Imraan       Bin      Hussain       Razi      Allahu      Anhu       kehte      hai      Rasool      Allah    Sallallahu      Alaihi     Wa      Sallam       ne     farmaya:    "Jo      shaks      dajjal     ki     khabar       sune      wo      uske      saamne       ane       se     guraiz        kare       Allah       ki       kasam      jab      koi       aadmi       uske       paas       jayega       to       yahi        samjhega      k      wo       momin     hai      jo     shubhey      ki      cheeze      wo     de       kar      bheja      gaya       hai       unhe      dekh       kar       wo        uski      pairwi        karne        lagega".

📚{Abu Dawood Hadees no. 3629}

           ✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵
              •[ POST  14  OF  27 ]•
           ✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮

⛔  FITNA   E DAJJAL    SE    DAR    KAR    MUSALMAAN    PAHAADO    MAI     JA   CHUPENGE⛔

♻     Hazrat      Ummey      Shareek      Razi       Allahu      Anha       se      riwayat      hai        k      unhone     Nabi      Kareem     Sallallahu      Alaihi       Wa     Sallam     ko      farmaate       hue    suna    hai:     "Loog      dajjal    (ke   darr   se)       bhaag     kar      pahaado       mai       chale      jayenge",      Hazrat      Ummey       Shareek      Razi     Allahu      Anha      ne      arz     kiya:        "Ya        Rasool     Allah       Sallallahu     Alaihi     Wa      Sallam!      us     rooz    arab   daryaft       farmaya:     "kyu      roo       rahi      ho?"

♻      Mene       arz      kiya     ya      Rasool      Allah    Sallallahu      Alaihi wasallam      (musalmaan)      kaha       honge?"     (kya     wo      mukabala      nhi     karenge)       Aap       Sallallahu    Alaihi       Wa      Sallam      ne       irshaad     farmaya:      wo      us      rooz       tadaad      mai      kam      honge.

📚(Muslim  Kitabul Fitan)

📛   FITNA    E    DAJJAL    IS     QADAR     AALAMGEER     HOGA    K    MAKKA      MUKARRAMA    AUR    MADEENA    MUNAWWARA      K     ALAWA     DUNYA      KA     KOI     MULK      AUR    SHEHAR     USKE    FITNE   SE      MEHFOOZ    NHI    RAHE   GA💠

♻     Hazrat      Anas      Bin     Maalik      Razi      Allahu    Anhu     kehte      hai     ke    Rasool    Allah     Sallallahu     Alaihi       Wa       Sallam     ne      farmaya:       "Koi     shehar      aesa      nhi      jisme       dajjal     dakhil     na     ho      siwaye       makka       aur       madeena      k,       farishte      makka      aur      madeena     k      raasto        par      saff      baandhey        khade      honge       aur       un       doono       shehro       ki     hifazat      karenge.

♻     dajjal      madeena    munawwara     ki      sanglaakh       zameen      tak      pahunchega      to     teen      baar        zalzala     ayega       aur      madeena     munawwara       mai      mojooda      tamaam       kaafir       aur      munafiq    (dar    kar)      dajjal      k     paas      chale       jayenge".

📚(Muslim Kitabul Fitan)

           ✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵
              •[ POST  15  OF  27 ]•
           ✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮

📛FITNA E DAJJAL KI MUDDAT📛

💠HAMARE   SHAB   WA   ROOZ   K   MUTABIQ   FITNA   E   DAJJAL   KI   MUDDAT   EK   SAAL   DO    MAAH   AUR    DO    HAFTA   HOGI💠

♻      Hazrat       Nawaas      Bin       Sa'amaan      Razi      Allahu       Anhu       kehte      hai       ek       rooz       Rasool    E     Akram     Sallallahu     Alaihi      Wa      Sallam     ne      dajjal      ka      zikr       farmaya      aur      naseehat    farmayi:  "Ae   Allah     ke     bando       saabit       kadam       rehna,      Humne       arz     kiya       dajjal       kitni      muddat        tak       zameen   mai       rahega?     Aap      Sallallahu      Alaihi      Wa      Sallam       ne      irshaad     farmaya:     Chalees       rooz (40   Din),       jinme     se       pehla      din      ek     saal      k       barabar      hoga        dusra       din      ek      mahine       k       barabar     hoga      aur       teesra      rooz        hafta       k     barabar       hoga      aur     uske        baad        37      rooz       tumhare     shab     wa      rooz      k       barabar       honge,

♻     humne      arz      kiya      ya       Rasool      Allah     Sallallahu       Alaihi      Wa      Sallam!      pehla       din      jo      saal      k        barabar      hoga         usme       ek        din      ki        (paanch)      namaze       hi     kaafi     hogi?      aap      Sallallahu      Alaihi       Wa       Sallam     ne        irshaad      farmaya:       nahi       apne       rooz       wa     shab       ka       andaaza      karke       (saal     bhar     ki)     namaze      padhna".

📚(Muslim Kitbaul Fitan)

           ✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵
              •[ POST  16  OF  27 ]•
           ✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮

🔷DAJJAL K PAIROKAAR🔷

📛IRAAN   KE   EK   SHEHAR   ISFAHAAN   SE   SATTAR   HAZAAR   YAHOODI   DAJJAL   KA SAATH    DENGE📛

♻    Hazrat      Anas      Bin      Maalik       Razi       Allahu      Anhu        se      riwayat      hai       ke      Rasool     Allah     Sallallahu       Alaihi     Wa     Sallam      ne farmaya:     (iraan     ke    shehar)       isfahaan      ke      sattar      hazaar       yahoodi       siyaah      (Kaali)       chadare       oudhey       hue       dajjal      ka        saath       denge.

📚(Muslim Kitbul Fitan)

MOOTE    AUR    CHOODE     CHEHRE    WALI    BAHUT    SI    KAUMEY    DAJJAL    PAR    EMAAN    LE    AYENGI⛔

♻      Hazrat       Abu       Bakr  Siddiq      Razi      Allahu        Anhu       kehte       hai       k        Rasool      Allah      Sallallahu       Alaihi      Wa       Sallam       ne       farmaya:      "dajjal       mashrik        ki        sar      zameen        se       zahir       hoga       jise        kharasaan       kaha        jata       hai      bahut       si        qaume       uske        saath        hongi       jinke        chehre       chamda      lagi         dhaalo         ki        tarha        (moote      moote      aur        choode      choode)      honge...

📚(Tirmizi Hadees no. 1824)

♻       Wazahat:      Mumkin        hai       choode      chehre         wali          qaumo       se         muraad       roos      (Rusia),        Cheen,       japan       aur        koria         wagaira      ki         qaume       hongi    (Wallahu Aalam)

           ✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵
              •[ POST  17  OF  27 ]•
           ✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮

📛KAAFIR AUR MUNAFIQ BHI DAJJAL KA SAATH DENGE📛

♻        Jesa       k      piche      safhaat       mai      guzar      chuka        hai         dajjal      madeena        munawwara       ki       sanglaakh      zameen     tak       pahunch       jayega        to         teen        baar       zalzala        ayega      aur        madeena      munawwara      mai       mojood      tamaam      kaafir        aur       munafiq        (darkar)        dajjal        k      paas        chale      jayenge     (yaani     uska     saath      denge)

📚(Muslim Kitabul Fitan)

         💠DAJJAL K KHILAAF JIHAAD💠

♻       AASMAANO      SE       NAAZIL       HONE        K       BAAD       HAZRAT      ISA      ALAIHIS        SALAAM        MUSALMANO      K      SAATH        MIL      KAR       DAJJAL        AUR       USKE       LASHKAR        K        KHILAAF      JIHAAD       KARENGE,      JISME MUSALMAANO        KO       FATAH         HOGI        AUR      DAJJAL       HAZRAT       ISA ALAIHIS        SALAAM       K HAATHO       "LAD"      K     MUKAAM        PAR     QATAL      HOGA

♻      Hazrat        Nawaas      Bin       Sa'amaan       Razi      Allahu     Anhu        kehte       hai        k       Rasool       Allah        Sallallahu      Alaihi       Wa      Sallam        ne      farmaya:      "Jab       Allah      ta'ala        hazrat      maseeh      bin        maryam       alaihis     salaam       ko       bhejega        to        wo       damishaq      k      mashriki       hisse        mai         (masjid    ke)     safaid      minaar      k      paas       apne       dono      haath       do        farishto       k       kandho        par        rakhey       hue        utrenge        jab      hazrat isa      alaihis        salaam         apna       sar       jhukayenge        to       unke       sar          se        paani       k       kaatre       tapkenge..

♻       (jese     abhi       abhi      gusal      kiya      ho)       jab       apna       sar       uthayenge      to        chandi        k      mootiyo        ki       tarha      (safaid)        kaatre       unke        baalo       se       jhalakte       nazar        ayenge       unke       saans        ki       hawa      jin     jin       kafir       tak        pahunchegi       wo       mar        jayega,       hazrat       isa      alaihis         salaam       k      saans       ka        asar       waha     tak      pahunchega       jaha        tak       unki        nigah       pahunchegi        (aasmaan       se      naazil       hone      k      baad)      hazrat       isa        alaihis        salaam       dajjal       ko        talaas       karenge       aur     "LAD"        k       muqaam      par       use      qatal       karenge".

📚(Muslim Kitbul Fitan)

♻      Wazahat:       yaad      rehe        aaj      kal      "LAD"        k       muqaam       par       israeel       ka       hawayi         adda      hai.

           ✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵
              •[ POST  18  OF  27 ]•
           ✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮

📛DAJJAL SE MUQABALA KARNE K LIYE MUSALMAANO KA PADAO MASHRIQ K  KAREEB  "GOOTA"  K MUQAAM PAR HOGA💠

♻      Hazrat      Abu       Darda        Razi       Allahu    Anhu       se        riwayat      hai      Rasool      Allah       Sallallahu       Alaihi        Wa       Sallam        ne       farmaya:        (dajjal se)         jang       k     doraan        musalmaano       ka       padao       mashriq        shehar        ki       ek       simt      "GOOTA"      mai       hoga       damishq        shaam      k      shehro        mai       se       behtareen       shehar      hai.

📚(Abu Dawood Hadees no. 3611)

🔷HAZRAT ISA ALIHIS SALAAM DAJJAL KO KHUD APNE NEEZEY SE QATAL KARENGE🔷

♻      Hazrat       Abu        Huraira       Razi       Allahu       Anhu       se        riwayat        hai        k       Rasool      Allah        Sallallahu        Alaihi      Wa      Sallam      ne      farmaya:        "Hazrat        isa       alaihis      salaam (aasman     se)        naazil       honge       aur        musalmano       ko        namaz       padhayenge        phir       jab      Allah       ka      dushman         dajjal       hazrat        isa         alihis      salaam       ko       dekhega       to       yu        ghulne      lagega       jis        tarha       namak       paani        mai      ghulta      hai      agar      isa      alaihis       salaam       use       chood       deete        tab       bhi       (hazrat     isa      alaihis       salaam      k     khauf      se)     ghul       ghul      kar        mar       jata       lekin      Allah       ta'ala      use       hazrat       isa       alihis       slaaam        k      haatho        qatal       karayega       aur        hazrat        isa         alaihis       salaam        apne        neezey       par       dajjal        ka       khoon       loogo         ko        dikhayenge".

📚(Muslim Kitabul Fitan)

💠DARYA E URDAN PAR BHI DAJJAL SE AHLE EMAAN KA MAARKA HOGA💠

♻      Hazrat      Nuhaik       Bin        Sureem       Sukooni         Razi      Allahu       Anhu       kehte       hai        Rasool      Allah       Sallallahu       Alaihi     Wa        Sallam       ne      farmaya:        "Turn      loog        mushriko        se       jang      karoge       hatta       k       tumhare        (lashkar     se)       baaki        maandah      loog       dajjal       se       jang      karenge       darya      e      urdan         par      turn       loog        mashriqi         kinaaro       par      honge       aur       dajjal      ka       lashkar      magribi       kinaaro      par       hoga".

📚(Majmua uz zawahid  hadees no. 7/668, Tabraani  Kitabul Fitan Hadees no.  12542)

           ✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵
              •[ POST  19  OF  27 ]•
           ✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮

📛 DAJJAL    KE     KHILAAF     JIHAAD     MAI       EK      BHI       YAHOODI      ZINDA      NHI      BACHEGA     HATTA      KE      PATTHAR      YA      DARAKHT      Kl      AADH      MAI      KOI     YAHOODI      CHUPA      HOGA      TO      WO        PATTAR      AUR       DARAKHT     PUKAREGA   "AE     MUSALMAN      MERE      PICHE       YAHOODI       CHUPA     HAI      ISE    QATAL     KAR"

♻      Hazrat       Abu       Huraira       Razi      Allahu      Anhu      se       riwayata     hai      k     Rasool      Allah      Sallallahu        Alaihi     Wa      Sallam      ne      farmaya:       "Qayamat       qayam      nhi      hogi       yaha       tak      k       musalman       yahoodiyo     k       khilaaf       jang       karenge       jis       mai       musalman       yahoodiyo       ko       qatal      karenge      hatta       k      agar       koi       yahoodi      kisi       patthar      ya       darakht      k      piche      chupa       hoga      to     patthar     ya      darakht      bolega      "Ae       musalman,       Allah      k      bande!       idhar      mere       piche       yahoodi      chipa     hai        ise      qatal       kar".

📚(Muslim Kitabun Fitan)

♻      Wazahat:      Yaad      rahe       garkad      ek      kaante       daar        darakht       hai       jo        baitul     muqaddas      ki       taraf     
aam        paya       jata       hai      yahoodi       ise       apna      qaumi       darakht     samajhte      hai.

♻      Rasool       Allah      Sallallahu       Alaihi      Wa       Sallam      k      aazaad     karda       gulaam       hazrat       sooban      Razi        Allahu      Anhu       kehte     hai       Rasool      Allah       Sallallahu       Alaihi      Wa      Sallam       ne      farmaya:        "Meri         ummat       ki        wo       jamaato       ko       Allah        ta'ala        aag       se         mehfooz      farmayega          ek        jama'at       wo      jo       hindustaan      k       khilaaf      jihaad       karegi        aur      dusri       wo       jamaat      Hai       jo        hazrat        isa      bin        maryam      alaihis       salaam         k        saath      mil        kar       (dajjal      ke     khilaaf)         jihaad       karegi".

📚(Nasai Kitabul Jihaad  Hadees no. 2975)

           ✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵
              •[ POST  20  OF  27 ]•
           ✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮

♻    Wazahat:       is      riwayat        mai         hindustan       ka       lafz      aya       hai        (kahi      munkireen     E      hadees       ya       koi       aur        firqa      ye       na        samjhe      ke       ye        hamne        apni       taraf        se       likh      diya      hai)        is       liye      yaha       riwayat      arabi        mai       bayan       kar       raha hu...

♻    AN       SAUBAANA       RAZI      ALLAHU ANHU      MAULE        RASOOLILLAHI       SALLALLAHU       ALAIHI       WA      SALLAM     QAAL:        QAALA       RASOOLULLAHI       SALLALLAHU        ALAIHI      WA       SALLAM      "ISABATAANI       MIN     U MM ATI       AHRAZA       HUMALLAHU       MINANNAARI         ISA      BATUN      TAGRUL       HINDA         WA      ISABATUN       TAKOONU     MA'AA       IESABNI       MARYAMA      ALAIHI      MAS     SALAAMU"

📚(RAWAHUN NASAI Fl KITABUL JIHAAD BAAB GAROORATUL HIND JILD  2 HADEES NO. 2975)

🍭UMMAT E   MUHAMMADIYA KA   AAKHIRI MAARKHA    DAJJAL K KHILAAF HOGA    USKE BAAD JIHAAD KHATAM HO JAYEGA🌹

♻      Hazrat        Imran      Bin       Hussain       Razi      Allahu        Anhu       kehte       hai        k       Rasool      Allah     Sallallahu       Alaihi      Wa      Sallam        ne       irshaad     farmaya:       "Meri      ummat       se        ek       jama'at       haq      ki     khatir      hamesha       jihaad        karti        rahegi       aur        gaalib       rahegi      us        par        jo      unse       (yaani       musalmaano     
se)        dushmani        rakkhega       hatta      k       meri       ummat       ka      aakhiri        garooh       maseeh      dajjal      k       khilaaf        jihaad      karega".

📚(Abu Dawood Kitabul Jihaad Hadees no. 2170)

           ✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵
              •[ POST  21  OF  27 ]•
           ✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮

📛DAJJAL    MAKKA     MUKARRAMA     AUR      MADEENA      MUNAWWARA      MAI     DAKHIL     NHI     HO     SAKE     GA💠

🌹MADEENA      MUNAWWARA       MAI     DAKHIL      HONE      WAALE      SAAT       RAASTO      PAR       ALLAH      TA'ALA      DO     DO       NIGRAAN       FARISHTE       MUQARRAR      FARMADEGE     JO       DAJJAL     KO      MADEENA      MUNAWWARA      MAI     DAKHIL      NHI    HONE    DEGA🌹

     Hazrat       Abu      Bakr      Siddeque       Razi      Allahu       Anhu       se       riwayat     hai       k      Nabi      Sallallahu      Alaihi       Wa      Sallam        ne      farmaya:     Madeena      k       loog     maseeh        dajjal       se      mar'oub       nahi       honge       us       waqt        madeena      k        saat        darwaaze      honge        aur       har       darwaaze       par      do       do       farishte      pehra     de      rahe      honge.

📚(Bukhari Kitabul Fitan)

🌹MAKKA      MUQARRAMA       MAI       BHI       DAJJAL      DAKHIL        NHI      HO       SAKEGA      USKI      HIFAZAT      PAR     BHI       ALLAH     TA'ALA     FARISHTE       MUQARRAR       FARMADEGA🌹

♻     Jaisa        ke        pichle        safhaat      mai        guzar       chuka       hai       k      *Rasool       Allah        Sallallahu       Alaihi      Wa       Sallam      ne        farmaya:*      koi       shehar       aesa      nhi        jisme       dajjal      dakhil       na       ho       siwaye      makka      aur      madina        k,       farishte    makka       aur        madina      k       raasto       par       saff       bandhe       khade       honge     aur       un dono        sheharo        ki        hifazat       karenge.

📚(Muslim Kitabul Fitan)

💠KHARASAAN      SE      NIKALNE      KE      BAAD       DAJJAL     MADEENA      MUNAWWARA       KA      QASAD       KAREGA      UHAD       PAHAAD      KE     QAREEB       PAHUNCHNE      SE       PEHLE      HI      FARISHTE      USKA      MUH       SHAAM       KI       TARAF      PHER       DENGE     AUR      WO        WAHI     HALAAK      HOGA💠

♻      Hazrat        Abu      Huraira       Razi      Allahu     Anhu       se      riwayat      hai        k      Rasool       Allah       Sallallahu        Alaihi      Wa       Sallam      ne     farmaya:        kaana       dajjal        mashriq       ki       taraf        se        ayega      uska       maqsad      madeena      munawwara       aane        ka       hoga      wo      uhad      pahaad       k       piche      tak       ayega     phir      farishte     uska      rukh        shaam       ki       taraf       pher       denge       aur       wo        wahi       halaak         hoga.

📚(Muslim  Kitabul Hajj)

           ✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮
              •[ POST  22  OF  27 ]•
           ✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮

🌹AHLE     EMAAN      KO      ALLAH     TA'ALA      FITNA      E     DAJJAL      SE      MEHFOOZ     RAKKHEYGA🌹

♻      Hazrat        Mugeera      bin       Shu'ba       Razi       Allahu       Anhu      kehte       hai      dajjal       ke      baare      mai     jitna      mene      Nabi      Kareem       Sallallahu       Alaihi       Wa      Sallam      se       pucha     itna      kisi      aur     ne      nhi       pucha,    Aap       Sallallahu       Alaihi       Wa       Sallam       ne      farmaya:       "Tujhe       uski     itni       fikar      kyu      hai       wo       tujhe      kuch        bhi       nuksaan       nhi        pahuncha        sake ga?"       mene       arz       kiya       Ya      Rasool      Allah      Sallallahu       Alaihi     Wa       Sallam!       loog       kehte       hai        uske       paas        khana       aur      nehre       hongi?      Aap       Sallallahu       Alaihi      Wa       Sallam       ne      irshaad     farmaya:      uske       paas      jo       kuch       bhi      hoga     wo      Allah     k     nazdeek      bahut       hi      haqeer      hai.

📚(Muslim Kitabul Jihaad Hadees no. 2170)

🌹ALLAH      Kl   REHMAT     SE      ANPADH      AHLE      EMAAN       BHI        DAJJAL      Kl      PAISAHANI      PAR      "KAFIR"      LAFZ       PADH       KAR       USE      PEHCHAAN       LENGE🥀

♻       Hazrat      Huzaifa       Razi       Allahu        Anhu      kehte       hai       Rasool     Allah       Sallallahu      Alaihi        Wa       Sallam       ne      farmaya:       "Dajjal       ki       ek        aankh       kaani      hai      uske        uper     ek        phuli       hogi       uski       dono      ankho      k      darmiyaan     (paishani    par)     "Kafir"      likha      hoga       jise       har      momin,       padha      likha      ya       anpadh      sab      padh       lenge".

📚(Muslim Kitabul Fitan)

           ✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵
              •[ POST  23  OF  27 ]•
           ✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮

🔷 JO   LOOG   DAJJAL   KO   PEHCHAAN   KAR    APNE   EMAAN    PAR    QAYAM    RAHENGE   UNPAR    DAJJAL    KA    FARAIB    NAHI    CHALEGA

♻      Hazrat       Abu      Saeed       Khudri      Razi      Allahu       Anhu       kehte     hai      Rasool      Allah      Sallallahu      Alaihi      Wa      Sallam       ne      farmaya:         "Dajjal      par       chunke       madina      mai       dakhil      hona       haraam       kar      diya      gaya      hai      lihaza       wo       madeena       se      bahar      ek      sanghlaakh      zameen      par       utrega      us      waqt       madeena      walo       mai       se      sabse       behtar       aadmi      dajjal      ke      paas       jayega      aur      kahega     mai       gawahi      deta      hu      ke      tu      hi       dajjal       hai      jiske      baare       mai      Rasool       Allah       Sallallahu       Alaihi       Wa        Sallam        hame      bata       gaye       hai...

♻     dajjal       (loogo     se      mukhatib      ho      kar)    kahega       agar      mai       us      aadmi      ko      qatal       kardu       phir       zinda       kardu      to      kya      tumhe       mere       ila     (mabood)      hone        par        koi       shak      reh        jayega      loog         kahenge       nhi!       chunanche       dajjal      use       qatal        karega      phir        zinda       karega      wo       aadmi        kahega      Allah!       ab       to        mujhe       aur       bhi       zayada       yaqeen      ho        gaya       hai       ke     tu        hi        dajjal       hai,      dajjal       use       dobara      qatal        karna       chahega       lekin       kar        nahi       sakega".

📚[Muslim Kitabul Fitan]

           ✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵
              •[ POST  24  OF  27 ]•
           ✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮

🌹EK     MOMIN    AADMI    KO      DAJJAL      AAREY     SE      CHEER       KAR      DO    TUKDE        KARDEGA       AUR       ZINDA      HONE      KA       HUKM       DEGA       JAB       WO      DOBARA     ZINDA     HO      JAYEGA       TO       DAJJAL      MOMIN       KO       DOBARA     QATAL     KARNA       CHAHEGA       TAB     ALLAH     TA'ALA      US       MOMIN        KA      JISM       PEETAL      KA     BANA        DEGA      AUR      DAJJAL       USE      QATAL      NHI     KAR     SAKEGA

♻      Rasool      Allah     Sallallaho       Alaihi      Wa      Sallam     ne     irshaad     farmaya:      "Dajjal       niklega       to      momino     mai       se      ek       aadmi      uski        taraf       Aa     raha       hoga      ke      raaste      mai       use       dajjal       ke      hathyaar         band       sipaahi      milenge      use      puchenge       "Kaha        ja      rahe      ho?"       momin      jawab       dega     "Jo       dajjal        zahir        hua       hai      uski      taraf       ja      raha       hu"       Dajjal      ke       kaarinde       us      se       puchenge        "Kya      tu       hamare       rabb       (yani      dajjal)       par    emaan       nahi       laya?"

♻     Momin      jawab       dega      hamara     rabb     makhfi     nhi       hai,      dajjal      ke    kaarinde       kahenge        ise        qatal     kar       do,       tab       wo      aapas       mai      ek      dusre       se        kahenge     kya       tumhare      rabb       (yaani      dajjal)       ne       mana       nahi      kiya      ke      uske       hukm       ke       bagair       kisi     ko      qatal       na        karna       chunanche       wo       us        momin      aadmi       ko        dajjal        ke       paas       le       jayenge        jab      momin      aadmi       dajjal      ko      dekhega       to       pukaar       uthega       loogo      ye       wahi       dajjal        hai       jis      ki       khabar       Rasool       E       Akram       Sallallahu       Alaihi     Wa       Sallam      ne       di      thi     chunanche       dajjal        apne      kaarindo       ko     uska     sar       kuchalne       ka      hukm       dega      wo     uska       sar        kuchal       denge       uske       pait      aur       peeth      par       bhi      zarbe        maarenge       phir       dajjal       us      se       puchega      "kya      tu      mujh       par      emaan       lata      hai?"     jawab       mai       momin       aadmi       kahega      "tu      jhoota      hai"       dajjal      huqm       dega       aur      momin       aadmi       ko      sar       se      le       kar      pao      tak       aarey       se       cheer     diya      jayega      aur     us      aadmi      ke      do       tukde      ho       jayenge       dajjal      un      dono       tukdo       ke     darmiyan       ayega       aur      hukm      dega

♻      "uth     khada      ho"     chunanche       momin       aadmi       seedha      khada      ho       jayega      dajjal       use     puchega       "kya        tu      mujh       par      emaan       lata      hai?"      momin      aadmi       kahega       "tumhare      muamale      mai       mere      yaqeen       mai      aur      bhi       izafa      ho      gaya       hai"     (ke      tu       hi      dajjal      hai)      phir       momin       aadmi      elaan      karega        "Ae       loogo       mere      baad       dajjal       kisi       dusre      ke      saath       aesa      muamala       nahi       kar       sakega"   Dajjal       use       dobara       zibah        karne       ke     liye       pakdega       lekin      momin      aadmin   Ko    (Allah    ke      hukm       se)      gale      se       le     kar        hansali      tak       taambe       ka       ban      jayega..

           ✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵
              •[ POST  25  OF  27 ]•
           ✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮

♻    Hazrat     Abu      Saeed      Khudri       Razi     Allahu      Anhu      kehte     hai   Rasool      E     Akram        Sallallahu      Alaihi       Wasallam     dajjal      use      zibah      nahi      kar       sakega       dajjal      use       haatho       aur       pao       se      pakad      kar      door      phenk       dega      loog      samjhenge     ke       dajjal       ne       use       jahannam       mai        phenka       hai      halanke      wo       jannat      mai       dala       gaya       hoga      Rasool       Allah      Sallallahu      Alaihi       Wa      Sallam       ne       irshaad     
farmaya:      "wo      shaks      Rabbul       aalameen      ke        nazdeek      sab       se       bada       shaheed       hai".

📚(Muslim Kitabul Fitan)

📛      FITNA      E       DAJJAL      SE      BACHNE     WALE      KHUSH      NASEEBO      KO      ALLAH      TA'ALA     DUNYA      MAI       HI        HAZRAT      ISA      ALAIHIS      SALAAM        Kl       ZUBANI       BULAND      DARJAAT     Kl     BASHAARAT     DE      DENGE

♻     Hazrat       Nawaas       Bin       Sa'amaan       Kalaabi       Razi      Allahu       Anhu        kehte      hai       ek      din     Rasool      Allah     Sallallahu       Alaihi      Wa       Sallam        ne       dajjal      ka       zikr     kiya        aur       farmaya:       "Phir      Allah     ta'ala       ke       nabi      isa     alaihis        salaam      un         loogo      ke       paas      tashreef       layenge       jinhe       Allah      ta'ala     ne      fitna       e       dajjal      se       bacha       liya       hoga      unhe       tasalli      denge       aur       unhe      un      darjaat       se      aagah       karenge       jo       Allah       ta'ala       ne        uske       Nye       jannat       mai      tayyar        kar      rakhey      honge".

📚(Ibne Maja Kitab Abwabul Fitan Hadees no. 3293)

           ✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵
              •[ POST  26  OF  27 ]•
           ✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮

💐FITNA     E      DAJJAL      SE      PANAH       TALAB       KARNE       Kl     DUAYE💐

💐     FITNA      E      DAJJAL      SE       MEHFOOZ       REHNE      KE      LIYE     DARJ      ZAIL     DUA       MAANGNI      CHAHIYE

♻      Hazrat       Ayesha      Razi      Allahu      Anha      farmati       hai      ke     Rasool       Allah     Sallallahu       Alaihi      Wa     Sallam       namaz      mai       (Darood       shareef       k       baad)       ye       dua       maanga       karte       they

💐       "ALLAH     UM    MA      INNI      AOUZUBIKA       MIN       AZAABIL       QABRI     WA     AOUZUBIKA      MIN      FITNATIL       MASEEHID     DAJJALI       WA     AOUZUBIKA      MIN      FITNATIL       MAHYA       WA      MAMAATI     ALLAHUMMA       INNI      AOUZUBIKA      MINAL      AASIMI       WAL       MAGRAMI"🌹

🌷  Tarjuma:      Ae      Allah      mai       teri       panah        maangta      hu      azaab     E      qabr    se     maseeh      dajjal      k      fitne       se,        zindagi       aur     maut       ke        fitne     se,        gunah      aur     qarz      se..

📚(Bukhari Kitabul Azaan  Hadees no. 832, Muslim Kitabul Masajid Hadees no. 589)

🌷SURAH      KAHAF      Kl     PEHLI      DAS      AAYAAT     YAAD      KARNE      WALA     SHAKS    BHI     FITNA    E      DAJJAL      SE    MEHFOOZ     RAHENGE💐

♻    Allah     ke     Rasool      Rasool       Allah      Sallallahu       Alaihi     Wa      Sallam       Namaz      mai      ek    aur       dua       padhte     they:     

🌹    "ALLAH      UM     MA     INNI       AOUZUBIKA      MIN      AZAABI       JAHANNAMA      WA        MIN      AZAABIL       QABRI       WA      MIN      FITNATIL        MAHYA      WA       MAMAATI        WA      MIN      SHARRI       FITNATIL      MAHEEHID      DAJAAL"🌹

♻     Tarjuma:     Ae Allah!      mai       jahannam      aur       qabr      ke       azaab      se,        maut      wa       hayaat      ke     fitne       aur       maseeh      dajjal      ke      shar      se      teri       panah      maangta       hu.

📚(Muslim Hadees no. 588)

✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
🌎• www.onlyrazvimp3group.in •🌎
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
             ✥FITNA E DAJJAL✥
           ✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵
              •[ POST  27  OF  27 ]•
           ✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮
           LAST POST  COMPELET
           ✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮

💐WAL   DAJJAL    SE     MEHFOOZ    RAHEGA💐

♻    Hazrat      Abu      Darda      Razi       Allahu      Anhu      se       riwayat       hai       ke      Nabi       E       Akram       Sallallahu       Alaihi       Wa       Sallam       ne       farmaya:        jis     ne       surah        kahaf       ki       pehli        das      aayaat      yaad       kar       li      wo       fitna     E    dajjal      se       bacha       liya       gaya.

📚(Abu Dawood Kitabul Malahim Baab Khurooj E Dajjal Jild  2 Hadees no. 3626)

♻      Allah        Ta'ala       hum       sab       ki      Fitna        E       Dajjal      se       hifazat      farmaye,       Ummat      E        muslima       mai      ittehaad       o       ittefaaq       paida       farmaye,        Allah      ta'ala      mere       ilm        mai       izafa       ata       farmaye      aur       tamaam        musalmano       ki       pareshaniyo        ko       door        farmaye,       hum       tamaam       musalmano        ki       jayez      haajato      ko   qubool        farmaaye,         Ae       Allah       hame      jab      tak       zinda       rakhna      to      islaam       par        zinda       rakhna        aur       jab      hamara       khatma       ho      to       emaan       par    khaatma       ho     

          (Aameen  Ya Rabbal Alameen)
                ⚠THE END POST'S⚠
❈✵✵✵❈✵✵✵❈✵❈✵✵❈✵✵✵❈
🔂 TO BE CONTINUED
               POSTED BY

↪ FROM
👑"GULAM-E-AALA-HAZRAT"👑

🍇  TALIB E DU'AA
🌹  Jamaluddin Raza

📒IS POST KO SURU SE PADHNE KE LIYE G.E.A.H   BLOGGER LINK PE CLICK KRE.....
www.gulam-e-aala-hazrat.blogspot.com/2017/02/fitna-e-dajjal.html?m=0

📚IS POST KO SURU SE PADHNE KE LIYE   G.E.A.H    FB-PAGE   LINK PE CLICK KRE.....
https://m.facebook.com/pg/Gulam.E.Aala.Hazrat1/photos/?tab=album&album_id=1952054865007590

💖VISIT G.E.A.H PAGES LIKE & COMMENTS
💻 fb.me/Gulam.E.Aala.Hazrat1
💻 https://plus.google.com/116611277293695153777
💻www.gulam-e-aala-hazrat.blogspot.com
❉✹✹✹✹❉✹✹❉•❉✹✹❉✹✹✹✹❉

No comments:

Post a Comment